Najkosztowniejsze są darmowe porady finansowe,
których udzielają przyjaciele i ubodzy krewni.